Zawodowy czy polityczny?

O strajku nauczycieli mówiono już od pewnego czasu. Kilka dni po akcji, emocje wciąż nie opadły, niełatwo je wszak ostudzić, kiedy dyskusja dotyczy oświaty. Likwidacja gimnazjów oraz towarzyszące jej procesy przekształcania placówek stały się faktem i pracownikom szkolnictwa nie pozostaje nic innego, jak zaakceptować nowy porządek prawny i pewnym krokiem przejść przez proces zmian. Zadaniem szkoły – poza celami zdefiniowanymi w statucie – jest przygotowanie ucznia do dorosłości i życia w społeczeństwie. Tymczasem mechanizmy działania tej arcyważnej instytucji przypominają młodzieńcze przepychanki na boisku szkolnym.

Continue Reading