Lecz się sam

Ponad 2,5 tysiąca lekarzy podpisało już deklarację mówiącą o tym, że prawo Boskie ma pierwszeństwo nad prawem ludzkim. Manifestacji poglądów towarzyszyło złożenie na Jasnej Górze kamiennych tablic łudząco przypominających tablice Mojżeszowe.

Continue Reading