Jan Paweł Święty! Znamy termin kanonizacji papieża Polaka.

Doczekaliśmy się! Moment, na który czekało wielu nie tylko wierzących Polaków nastąpił. Dziś papież Franciszek podczas konsystorza ogłosił termin kanonizacji Karola Wojtyły. Odbędzie się ona 27.04.2014. Wraz z poprzednikiem Franciszka i Benedykta XVI, do godności świętego zostanie wyniesiony także Jan XXIIIUroczystość odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia – święto ustanowione przez Jana Pawła II.
Radosna i długo wyczekiwana nowina została wygłoszona w Sali Konsystorza już w pół godziny po rozpoczęciu zgromadzenia. Jej ogłoszenie poprzedziła modlitwa oraz przedstawienie sylwetek dwóch beatyfikowanych papieży przez prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato. Odwołał się on do nauk na rzecz pokoju. głoszonych przez zmarłych hierarchów. Podkreślił także, że Jan XXIII i Jan Paweł II piastowali swój urząd w czasach trudnych dla Kościoła. Mimo wielu niedogodności swoich czasów krzewili ideę godności człowieka i stali na straży szacunku dla życia. Przeczytaj, jak wyglądał proces kanonizacyjny Karola Wojtyły.

Już po śmierci papieża Polaka w mediach i na transparentach padało hasło „Santo Subito”, co znaczy „Święty natychmiast”. Wierni oczekiwali bowiem jak najszybszej kanonizacji Jana Pawła II, który zmarł 2. kwietnia 2005 roku. Czy to zbyt długo? W 1983 roku Jan Paweł II sam wydał bullę Novae Leges pro Causis Sanctorum, według której należy oczekiwać co najmniej 5 lat od śmierci, aby rozpocząć proces kanonizacji zmarłego.

Drogę go świętości Jana Pawła II rozpoczął jego następca Benedykt XVI, który otworzył proces beatyfikacyjny 28. czerwca 2005 roku. Aby człowieka uznać za świętego potrzeba cudu za jego wstawiennictwem. Jego wiarygodność musi być potwierdzona przez komisje teologiczne i medyczne. Tak też się stało: Jan Paweł II uzdrowił francuską zakonnicę Marie Simon-Pierre Normand. Jej towarzyszki ze Zgromadzenia długo modliły się o jej uleczenie. W tym celu modliły się przez wstawiennictwo Jana Pawła II. Doszło do niewytłumaczalnego medycznie zjawiska: u zakonnicy ustąpiły wszystkie objawy zaawansowanej choroby Parkinsona. 19. grudnia 2009 roku Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót papieża Polaka, co na zamknęło pewien etap przygotowań. 14 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011 beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokonał osobiście w Watykanie na placu św. Piotra. W Mszy beatyfikacyjnej wzięło udział około 1,5 mln osób.
5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, co miało być kolejnym krokiem – tym razem do kanonizacji błogosławionego papieża.. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na tętniaka mózgu, którego nie można usuwać operacyjnie. Oglądała ona Mszę świętą sprawowaną przez Benedykta XVI, w której dokonał on beatyfikacji Karola Wojtyły. Podczas transmisji modliła się o swoje uzdrowienie – z pozytywnym skutkiem!
W przypadku kanonizacji drugiego z papieży – Jana XXIII papież Franciszek uczynił wyjątek. Postanowił wynieść go na ołtarze bez potwierdzenia drugiego cudu. Jan XXIII zmarł w 1963 roku.
Na lewo i na prawo – co nowego?

Przeczytaj jeszcze