Pod Twą obronę, uciekamy się… Czego boją się Polacy?

7 października Polacy otoczą granice Polski różańcem. Nie w znaczeniu dosłownym, choć zamiłowanie rodaków do bicia wszelkich rekordów mogłoby zainspirować do uplecenia ogromnego różańca, który swoim zasięgiem objąłby obszar od Bałtyku aż po Tatry, nie zapominając oczywiście o stronie wschodniej i zachodniej. Zbiorowa modlitwa – wedle zamysłu organizatorów – ma przynieść światu ratunek.

Continue Reading

Polska na wstecznym biegu

O Polsce często mówi się jak o zaścianku, który zakleszczył się między postępowym Zachodem a regresywnym Wschodem. Zarzuty te pojawiają się za każdym razem, kiedy do głosu dochodzą ojczyźniane tęsknoty i pamięć o niepokonanym duchu narodu. Niezwykle cenną refleksją podzieliła się profesor Maria Janion, która napisała list do uczestników Kongresu Kultury. Pozwolę sobie na polemikę z jego treścią.

Continue Reading

Arcybiskupie, jesteś na gościnie!

Jestem u siebie. Tak arcybiskup Paetz miał odpowiedzieć na pojawiające się w opinii publicznej wątpliwości dotyczące koncelebracji przez niego Mszy świętej z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Niepokorny duchowny otrzymał od Stolicy Apostolskiej oficjalny zakaz sprawowania uroczystości w asyście innych biskupów seniorów. Watykan zaleca mu większą skruchę, a ja zastanawiam się, gdzie leży granica przyzwoitości.

Continue Reading

Miłość to wybór drogi miłości

… i wierność wyborowi – pisał święty Augustyn. Jan Paweł II natomiast powiedział kiedyś: „Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę”. Dwa cytaty wybitnych kanonizowanych przychodzą mi do głowy, gdy myślę o księdzu Krzysztofie Charamsie, który niedawno ujawnił się w Kościele jako homoseksualny duchowny.

Continue Reading