Milcz, Kobieto! Mówi Pan.

Długo nie chciałam włączać się do dyskusji na temat ustawy antyaborcyjnej. Skoro jeszcze nie planuję ciąży, to nie planuję również aborcji, logiczne. Stwierdziłam jednak, że wobec ostatnich wydarzeń powinnam zabrać głos i jest to głos sprzeciwu wobec odbierania człowiekowi możliwości wyboru.

Continue Reading

Czego potrzebujesz, Polsko?

Trochę żałuję, że nie ma mnie teraz w Poznaniu. Nie poczułam atmosfery jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski tak, jak mogłabym ją poczuć, czyli w postaci korków, wyczyszczonych na ten czas ulic, flag państwowych na masztach najważniejszych budynków oraz uśmiechów gospodarzy, którzy życzliwie przyjęli Prezydenta.

Continue Reading

Arcybiskupie, jesteś na gościnie!

Jestem u siebie. Tak arcybiskup Paetz miał odpowiedzieć na pojawiające się w opinii publicznej wątpliwości dotyczące koncelebracji przez niego Mszy świętej z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Niepokorny duchowny otrzymał od Stolicy Apostolskiej oficjalny zakaz sprawowania uroczystości w asyście innych biskupów seniorów. Watykan zaleca mu większą skruchę, a ja zastanawiam się, gdzie leży granica przyzwoitości.

Continue Reading