Polska na wstecznym biegu

O Polsce często mówi się jak o zaścianku, który zakleszczył się między postępowym Zachodem a regresywnym Wschodem. Zarzuty te pojawiają się za każdym razem, kiedy do głosu dochodzą ojczyźniane tęsknoty i pamięć o niepokonanym duchu narodu. Niezwykle cenną refleksją podzieliła się profesor Maria Janion, która napisała list do uczestników Kongresu Kultury. Pozwolę sobie na polemikę z jego treścią.

Continue Reading

Utopieni w politycznej poprawności

Niezrównoważony psychicznie człowiek wpada do klubu i zabija czterdzieści dziewięć osób. Sam zamyka listę ofiar zostając pięćdziesiątym zabitym. To najbardziej krwawa strzelanina w historii Stanów Zjednoczonych. Sytuacja staje się bardziej zabarwiona, jeśli uwzględnimy, że niezrównoważony prawdopodobnie był kryptogejem. Zostawmy spekulacje. Na pewno był muzułmaninem. Na pewno zamordował osoby przebywające w klubie dla homoseksualistów.

Continue Reading