Pod Twą obronę, uciekamy się… Czego boją się Polacy?

7 października Polacy otoczą granice Polski różańcem. Nie w znaczeniu dosłownym, choć zamiłowanie rodaków do bicia wszelkich rekordów mogłoby zainspirować do uplecenia ogromnego różańca, który swoim zasięgiem objąłby obszar od Bałtyku aż po Tatry, nie zapominając oczywiście o stronie wschodniej i zachodniej. Zbiorowa modlitwa – wedle zamysłu organizatorów – ma przynieść światu ratunek.

Continue Reading

Polskie dziewczynki do bicia

Nie dałam rady wysłuchać do końca nagrania, w którym radny partii powołującej się na tradycyjne polskie wartości znęca się nad żoną. Z ciekawością za to obejrzałam materiał UWAGI TVN, w którym ten sam człowiek płacze do kamery, że został zlinczowany, a ludzie grożą mu śmiercią. Rafał Piasecki opowiada o Bogu i świętym sakramencie małżeństwa. Innym razem były Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, o ratyfikacji Konwencji Antyprzemocowej powiedział, że jest to ideologia popierana przez mniejszość zagrażająca demokracji.

Continue Reading

Zawodowy czy polityczny?

O strajku nauczycieli mówiono już od pewnego czasu. Kilka dni po akcji, emocje wciąż nie opadły, niełatwo je wszak ostudzić, kiedy dyskusja dotyczy oświaty. Likwidacja gimnazjów oraz towarzyszące jej procesy przekształcania placówek stały się faktem i pracownikom szkolnictwa nie pozostaje nic innego, jak zaakceptować nowy porządek prawny i pewnym krokiem przejść przez proces zmian. Zadaniem szkoły – poza celami zdefiniowanymi w statucie – jest przygotowanie ucznia do dorosłości i życia w społeczeństwie. Tymczasem mechanizmy działania tej arcyważnej instytucji przypominają młodzieńcze przepychanki na boisku szkolnym.

Continue Reading

Polska na wstecznym biegu

O Polsce często mówi się jak o zaścianku, który zakleszczył się między postępowym Zachodem a regresywnym Wschodem. Zarzuty te pojawiają się za każdym razem, kiedy do głosu dochodzą ojczyźniane tęsknoty i pamięć o niepokonanym duchu narodu. Niezwykle cenną refleksją podzieliła się profesor Maria Janion, która napisała list do uczestników Kongresu Kultury. Pozwolę sobie na polemikę z jego treścią.

Continue Reading